DSO Mikulovsko

Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí
se sídlem v Mikulově, PŠC 692 01
Náměstí 24/27
IČ 70419027
č. bank. spojení: KB Břeclav, č. ú. 272768860277/0100

Kontaktní kancelář: Náměstí 24/27, 692 01 Mikulov

Poštovní adresa: Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí, Náměstí 24/27, 692 01 Mikulov

Telefon - kancelář: +420 606 803 463

e-mail: effenbergerova@mikulov.czinfo@mikulovskoregion.cz

  • předseda: Jozef Pavlík, zastupitel Obce Březí
  • místopředsedové: 1. místopředseda Bc. Adam Hrůza, DiS., starosta Obce Novosedly, 2. místopředseda Mgr. Jana Dmitrievová, MBA, starostka Obce Dobré Pole
  • tajemník: Marcela Effenbergerová