Bavory

bavory3Vinařská obec leží na úpatí Pavlovských kopců v chráněné krajinné oblasti Pálava pod jihozápadním svahem národní přírodní rezervace Tabulová hora. 
Založena byla ve 13. století jako kolonizační ves na mikulovském panství. Poprvé je v písemných pramenech uváděna v roce 1332 jako Pairdorf. 

Zdejší farní kostel sv. Kateřiny z roku 1742 byl původně postaven jako kaple na místě starší gotické stavby, věž byla přistavěna v roce 1791. Na seznamu státem chráněných památek jsou v obci kromě kostela také socha sv. Jana Nepomuckého, kaplička u státní silnice Brno-Mikulov a boží muka u hřbitova. V obci trvale žije 391 lidí.


bavory2
Obyvatelé Bavor odnepaměti pěstovali ve vinohradech pod Pálavou vinnou révu. Vyrobená vína, především bílá, pak prodávali hostinským v sousedství a obchodníkům. 
Zemědělský a vinařský ráz si obec uchovává dodnes. 
Na znaku obce Bavory je vyobrazena věž kostela mezi dvěma révovými ratolestmi.

Kontakt

Obecní úřad Bavory
č. p. 9, 692 01 Bavory
tel.: 519 515 524
www.bavory.cz  
e-mail: obec@bavory.cz

starosta: Roman Studénka
místostarosta: Roman Zemeš
administrativa: Zuzana Páleníková