Brod nad Dyjí

brod_n_dyjiObec se nachází pod Dunajovickými kopci, v bývalé nivě řeky Dyje, která byla pozměněna regulací a výstavbou vodního díla Nové Mlýny. 

Na dnešním území obce sídlili již pravěcí zemědělci a několik nálezů z doby římské dokládá rovněž osídlení v době vyspělé kultury římské říše.

 Kolonizační obec Guldenberg vznikla někdy ve 13. století na komunikaci od Drnholce k Pasohlávkám a v roce 1355 je poprvé uváděna v písemných pramenech. Český název Brod nad Dyjí obec získala až v roce 1950.

brod_n_dyji3
Mezi architektonické památky patří kostel sv. Jana Nepomuckého z osmnáctého století a sochy sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého na návsi. Chráněna je rovněž kaple na návrší na okraji vsi a dům č. p. 83. 

Představitelé obce v minulosti potvrzovali důležité písemnosti pečetidlem, na němž byla vyobrazena stylizovaná lilie.

Kontakt

Obecní úřad Brod nad Dyjí
č. p. 45, 691 81 Brod nad Dyjí
tel.: 519 519 147
www.brodnaddyji.cz
e-mail: info@brodnaddyji.cz

starosta: Petr Kolaja
místostarosta: Michaela Křivánková
administrativa: Jiřina Křivánková