Dobré Pole

dobre_pole_2Německý název obce Gutenfeld i jeho česká varianta naznačují úrodnost zdejší půdy. 

 Obec leží mezi Březím a Drnholcem při státní hranici s Rakouskem. V okolí rybníčku na jihozápadním okraji obce se nachází přírodní rezervace Slanisko Dobré Pole, jedna z posledních lokalit slanomilných společenstev na jižní Moravě se vzácnými a chráněnými druhy rostlin a hmyzu.

Ves kolonizačního původu vznikla v půlce třináctého století. O sto let později se obec drnholeckého panství poprvé objevuje i v písemných pramenech. Za česko-uherských válek v patnáctém století ves zpustla a znovu byla obydlena v druhé půli šestnáctého století charvátským obyvatelstvem, které zde žilo vedle kolonistů českého a německého původu. Obec patřila mezi tzv. charvátské vsi uprostřed německy mluvící oblasti Drnholecka.

dobre_pole_4
V obci je památkově chráněn farní kostel sv. Cecílie z osmnáctého století, sochy sv. Floriána u silnice do Březí a sv. Jana Nepomuckého na návsi, kříž u kostela a kaplička v polích za obcí.

V minulosti představitelé obce stvrzovali důležité listiny pečetidlem, v jehož poli bylo srdce, z něhož rostly dva listy a tři květy. Toto pečetidlo sloužilo jako podklad pro řešení znaku obce, který byl obci přidělen Parlamentem České republiky 25. května 1999.

Kontakt

Obecní úřad Dobré Pole
č. p. 1, 691 81 Dobré Pole
tel.: 519 514 292
www: www.dobrepole.cz
e-mail: obec@dobrepole.cz

starosta: Mgr. Jana Dmitrievová, MBA
místostarosta: Jana Macháčková
administrativa: Zdeňka Špůrková