Dolní Dunajovice

dolni_dunajovice_7Obec leží v úrodné zemědělské krajině s rozsáhlými vinohrady při úpatí Dunajovických vrchů. Prudké svahy Velké slunečné, Jánské hory a Liščího kopce pokrývají stepní trávníky, které jsou od roku 1990 součástí národní přírodní památky Dunajovické kopce. Rezervace patří k nejvýznamnějším lokalitám stepní květeny a zvířeny na jižní Moravě. 

Městečko Dolní Dunajovice patří ke starým slovanským osadám v rakouském příhraničí. Postupně však byla obec kolonizována německým obyvatelstvem. V obci se nachází avarské pohřebiště z doby předvelkomoravské, které je významným dokladem osídlení zdejšího kraje od šestého století. Ves s latinským názvem Donawitz se poprvé písemně připomíná ve falzu zakládací listiny kláštera dolnokounického, v listině nesporně pravé je obec zaznamenána až ve třináctém století.

Osou původního osídlení je potok tekoucí uprostřed vsi s rozšířenou návsí. Nad návsí na vyvýšenině nad potoční terasou byl postaven dnes památkově chráněný kostel sv. Jiljí.

Obec spojená s drnholeckým panstvím byla významnou vinařskou lokalitou, téměř čtvrtina poddanské půdy zde byla osázena vinohrady. Během třicetileté války obec i zdejší vinice velmi utrpěly, ale vinařská tradice se zde udržela dodnes. 

Dolní Dunajovice byly povýšeny v roce 1580 na městečko s právem trhu a právem útrpným, po němž se u kostela dodnes dochoval památkově chráněný pranýř. 

Po skončení druhé světové války byla obec dosídlena obyvateli okresů Hustopeče, Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín. Nově příchozí obyvatelstvo si do nového domova přineslo své tradiční zvyky, které mohou návštěvníci vidět při hodech konaných první sobotu a neděli v září u příležitosti svátku sv. Jiljí, patrona místního kostela, nebo o fašanku na počátku předvelikonočního půstu.
dolni_dunajovice_4
Ke kulturním památkám v obci patří kostel sv. Jiljí a pranýř, budova fary, historické domy v Poštovní a Hlavní ulici, dvě boží muka v polích a sochy sv. Floriána, sv. Marka, sv. Jana Nepomuckého a sousoší sv. Cyrila a Metoděje na návsi. Štíty selských statků nesou vliv městské barokní architektury nedalekého Mikulova a naznačují bohatství jejich majitelů, získané na proslavených vinicích na stráních Dolnodunajovických kopců. Řada vinných sklepů s barokními štíty lisoven na úpatí kopců dokládá bohatství obyvatel obce dodnes. 

V městečku se narodil Karel Renner, pozdější spolkový kancléř a rakouský prezident.

V roce 1990 mu byla na rodném domku za účasti předních osobností rakouského a českého politického a kulturního života odhalena pamětní deska a v roce 2000 byl na místě jeho rodného domu postaven víceúčelový objekt, který nese název Dům Dr. Karla Rennera. 

Při povýšení vsi na městečko byl Dolním Dunajovicím udělen i znak, který vycházel ze starší pečeti.

Kontakt

Obecní úřad Dolní Dunajovice
Zahradní 613
691 85 Dolní Dunajovice
tel.: 519 500 053 
www: www.dolni-dunajovice.cz
e-mail: obec@dolni-dunajovice.cz

starosta: Vít Záboj
místostarosta: Lenka Hrabalová
administrativa: Světlana Dvořáková, Ing. Eva Bičanová