Dolní Věstonice

Obec leží na severním úpatí Pavlovských vrchů, na jižním břehu Novomlýnských nádrží. Věstonice hraničí s Chráněnou krajinnou oblastí Pálava, na jejíchž svazích nad obcí najdeme vzácnou teplomilnou vegetaci.

Dolní Věstonice se mohou pochlubit několika NEJ ... v dějinách člověka.
Věstonická venuše je symbolem nejstaršího umění.

Dolní Věstonice byly před 25 000 lety nejvýznamnějším tábořištěm člověka na naší planetě.
Dolní Věstonice jsou místem vzniku nejstarší keramiky na světě.
Dolní Věstonice jsou nalezištěm nejstaršího dochovaného souboru koster Homo sapiens sapiens na světě.
Dolní Věstonice jsou místem nejstarší výroby textilu na světě.

dolni vestonice 03Oblast kolem Dolních Věstonic patří k nejvýznamnějším sídlištním aglomeracím starší doby kamenné nejen u nás, ale i v Evropě vůbec. Po celém světě obec proslavil nález proslulé paleolitické sošky Věstonické venuše, kterou v roce 1925 objevil prof. Karel Absolon na sídlišti lovců mamutů z doby před 30 - 25 tisíci lety. 

Slovanské osídlení území připomínají dvě velkomoravská hradiště v těsné blízkosti obce - Petrova louka a Vysoká zahrada, k nimž náleží pohřebiště v trati Na pískách. Zde bylo v padesátých letech minulého století prozkoumáno na dva tisíce hrobů z 10. až 12. století.

První písemná zmínka o obci je z roku 1312. Roku 1460 král Jiří z Poděbrad povýšil ves na městečko s právem trhů. 

V šestnáctém století se v kraji usadili novokřtěnci - habáni. Vedle pověstné habánské keramiky je proslavilo také zpracování přírodních surovin, zemědělství a vinařství. Mlýn, který v obci vybudovali v roce 1575 patřil ke třem největším na Moravě. Vyhořel v roce 1906. 

dolni vestonice
Habánské náměstí, tzv. Husí plácek, patří k největším zvláštnostem mikulovské vinařské podoblasti. Habánské vinné sklepy zde tvoří celé uzavřené náměstíčko. 

K dalším pozoruhodnostem, které poutají pozornost mnoha návštěvníků, patří kostel archanděla Michaela, jehož raně gotická část s věží je připomínána již v roce 1389. Autorem bohaté vnitřní výzdoby je dvorní sochař Ditrichštejnů Ignác Lengelacher, který vytvořil i sousoší sv. Luitgardy a sousoší sv. Panny Marie Pomocné umístěné východně od kostela.

dolni vestonice 01
K dalším památkám obce patří bývalá radnice, v níž je v současné době umístěna hojně navštěvovaná archeologická expozice. 

Mnoho návštěvníků si se zájmem prohlédne hradiště Vysoká zahrada se zbytky základů kostelíka z 11. století a s mohutnými valy, dosahujícími až šestimetrové výšky. Stranou pozornosti nezůstává ani významná geologická lokalita na východním okraji obce, sprašový profil výšky 30 m - Kalendář věků - s půdními horizonty z doby ledové. 

V posledních letech obec získává věhlas mezi sportovními rybáři, kteří na březích vodního díla Nové Mlýny nacházejí ideální podmínky pro rybaření. 

Rok co rok se obec zapisuje do povědomí návštěvníků burčákovými dny, kdy otevřené sklípky vinařů nabízejí ochutnávku tohoto moku. 

V obci je více objektů určených pro rekreaci, nejlevnější ubytování a stravování pro skupiny poskytuje v letní turistické sezóně základní škola.Kontakt

Obecní úřad Dolní Věstonice
č. p. 7, 691 29 Dolní Věstonice
tel.: 519 517 630
e-mail: ou.dolnivestonice@iol.cz
www.obecdolnivestonice.cz

starostka: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
místostarostka: Ing. Blanka Langrová
administrativa: Klára Jablonická