Drnholec

drnholec_2Obec leží na vysoké terase nad nivou řeky Dyje. Jižně od obce se dochovaly menší porosty lužních lesů.

Městečko s německým názvem Dürnholz, v překladu znamenajícím suché dřevo, bylo založeno při cestě směřující od Mikulova ke Znojmu a vzniklo pravděpodobně sloučením dvou vesnic.

Přístup do obce od řeky byl chráněn hradem, blízko něhož byl vybudován i kostel. Rozsáhlé tržiště sloužilo zdejším obchodníkům, řemeslníkům a obyvatelstvu ze širokého okolí.

Počátky tohoto významného městečka jsou dodnes zahaleny tajemstvím. Jako předchůdce Drnholce se uvádí ves Drnovice nebo ves Pulín. 
Městečko měl ve své državě slavný šlechtický rod Lichtenštejnů a později se obce ujali Tiefenbachové. V osmnáctém století zde Marie Terezie zřizuje nadaci pro šlechtické děti, která byla později připojena k Tereziánské akademii ve Vídeňském Novém Městě.

Císařovna také potvrzuje městečku staré výsady, takže se zde pravidelně konají tři výroční trhy a každou středu trh týdenní. Z Drnholce se v té době stalo důležité středisko obchodu a řemesla, žilo zde mnoho řemeslníků, kteří se sdružovali do cechů. Nejvíce obyvatel žilo v Drnholci v roce 1900, kdy zde bylo napočítáno 2889 osob. 

Válečné události let 1938-1945 však zdejší obyvatele, většinou se hlásící k německé národnosti, tvrdě postihly. Po vypuknutí války jich mnoho muselo narukovat do německé armády. Obec byla po válce znovu osazena českým obyvatelstvem. Dnes v obci žijí bezmála dva tisíce obyvatel. 

Fara i kostel patří k nejstarším v okrese Břeclav. Dnešní farní budova byla původně kostelem sv. Martina, jenž byl ze své původně románské podoby několikrát rozšiřován.

V polovině osmnáctého století byl v obci vystavěn kostel Nejsvětější Trojice a starý kostel sv. Martina byl přestavěn na dvoupodlažní faru. Památkově je chráněn kostel, budova bývalé radnice z roku 1591, fara, dva domy na náměstí a několik drobných plastik.

O kdysi značném bohatství městečka svědčí i výzdoba tržiště - mariánský sloup nedaleko kostela. 

K rozvoji městečka v posledních letech přispívá mimojiné blízkost horní zdrže Novomlýnských jezer.

Každoročně, vždy poslední neděli v červnu, se zde konají hody a o Velikonocích místní vinaři pořádají pravidelné výstavy vína. 

Drnholec má ve svém znaku v horní modré půli moravskou červenobíle šachovanou orlici, v dolní pak ze znaku Tiefenbachů převzaté barvy ve třikrát poltěných čtyřech polích střídající stříbro a černou.

Kontakt

Obecní úřad Drnholec
Kostelní 368, 691 83 Drnholec
tel.: 519 519 210 
www: www.drnholec.eu
e-mail: podatelna@obecdrnholec.cz

starosta: Jan Ivičič
místostarosta: Ing. Bronislav Kocman
administrativa: Věra Blahová