Jevišovka

jevisovka2Obec se nachází v lužní krajině u soutoku říčky Jevišovky s Dyjí. V okolí obce je několik tůní s pozoruhodnou květenou.
Obec Jevišovka vznikla kolonizací německým obyvatelstvem někdy na počátku třináctého století. První písemná zmínka o vsi s německým názvem Fröllersdorf však pochází až z počátku čtrnáctého století. Na jeho konci ves přikoupili Lichtenštejnové, kterým tehdy patřil nedaleký drnholecký statek.

Za česko-uherských válek na konci patnáctého století ves zpustla a byla v první polovině šestnáctého století osazena Charváty podobně jako nedaleký Nový Přerov a Dobré Pole. 

Při sčítání lidu v době Marie Terezie (18. století) zde žilo 371 osob. Největšího počtu obyvatel obec dosáhla v roce 1930, kdy zde bylo napočítáno 1239 osob, z toho 213 Němců, 108 Čechů a 918 Charvátů. 

Od roku 1990 se každou druhou sobotu v září při příležitosti konání tradičních hodů v obci scházejí původní obyvatelé a vzpomínají na život ve své staré domovině.

jevisovka3
Původní kostel sv. Kunhuty byl v roce 1830 renovován a z gotické stavby zůstala pouze věž. Památkově je chráněna ještě socha sv. Jana Nepomuckého u kostela a kříž u polní cesty do Hrušovan nad Jevišovkou. V Jevišovce je několik charvátských domů původní lidové architektury s bohatou štukovou výzdobou. 

Krajina v okolí obce je předurčena svým půvabem a rovinatým reliéfem k cykloturistice. Obcí prochází nově zbudovaná cyklistická stezka Brno - Vídeň a Moravská vinná stezka.

Obec dříve stvrzovala své písemnosti pečetidlem, v jehož pečetním poli leží větev se třemi květy.

Kontakt

Obecní úřad Jevišovka
č. p. 98, 691 83 Jevišovka
tel.: 519 519 161

www: www.jevisovka.cz

e-mail: ucetni@jevisovka.cz

starosta: Božena Bošiaková
místostarosta: Ing. Vít Radkovič
administrativa: Jindřiška Bošiaková