Klentnice

klentnice_3Vinařská obec leží přímo na úpatí Stolové hory v chráněné krajinné oblasti Pálava. Do jejího katastru zasahují přírodní rezervace Růžový vrch, národní přírodní rezervace Děvín a Tabulová hora a přírodní památky Kočičí kámen a Kočičí skála. Na svazích údolí Klentnického potoka se zachovaly zbytky sadů se staršími odrůdami ovocných dřevin, zejména jabloní.

Území obce bylo od pravěku osídleno lidmi různých kultur, od doby bronzové se zde nacházejí stopy po téměř nepřetržitém osídlení. Nejvýznamnější archeologickou lokalitou je Stolová hora a Kotel, jejichž území jsou jako archeologická naleziště chráněna. 

Název obce naznačuje původní slovanské osídlení a je odvozen z vlastního jména Klement. Zkomolená německá podoba Glemptitz je doložena v písemných pramenech z roku 1332. 

klentnice_2
Do roku 1945 zněl úřední název obce Klentnitz. Původní slovanské obyvatelstvo bylo decimováno válkami v pohraničí a ve třináctém století se tady usadili němečtí kolonisté.

Nejvýznamnější zdejší památkou je zřícenina Sirotčího hradu (též Růžový hrad nebo Weisenstein) tyčící se nad obcí. Památkově jsou chráněna také boží muka při cestě do Pavlova, kostel sv. Jiří, fara a sochy sv. Floriána a Jana Nepomuckého.

Na obecní pečeti byl použit motiv pěti hroznů obklopujících vinařský nůž, tedy symboly naznačující význam tohoto zemědělského produktu typického pro Mikulovsko.  

Kontakt

Obecní úřad Klentnice
č. p. 24, 692 01 Klentnice
tel.: 519 515 171

web: www.klentnice.cz
e-mail: obecklentnice@tiscali.cz

starosta: Monika Blahová
místostarosta: Petra Peřinová
administrativa: