Mikulov

mikulov_1Ať už přijíždíte do města z kterékoli strany, vždy Vás uvítá svým jedinečným panoramatem se siluetou zámku a Kozího hrádku mezi vápencovými bradly Turoldu a Svatého kopečku. Více než osm set let staré město ve svém nitru ukrývá cenné sakrální a architektonické památky, renesanční náměstí, svébytnou židovskou čtvrť v podzámčí a mnoho dalších zajímavostí. 

Dějiny tohoto významného pohraničního města začali psát v době Velkomoravské říše první Slované. Již v 11. století zde stával zeměpanský hrad, v jehož podhradí na významné středověké obchodní stezce město postupně vyrostlo. Střed města obepínaly kamenné hradby, jejichž pozůstatky se dochovaly v jádru města dodnes. 
První písemná zmínka pochází z roku 1249, kdy Mikulov s okolím postoupil za služby v boji proti svému otci markrabí Přemysl Jindřichovi z Lichtenštejna.

Tento šlechtický rod město držel asi tři sta let. Od roku 1575 jsou osudy Mikulova a celého panství významně spjaty s rodem Ditrichštejnů. Dominanta Mikulova, renesanční zámek, byl za nejslavnějších dob sídlem olomouckého biskupa kardinála Františka Ditrichštejna a Mikulov byl tehdy faktickým hlavním městem Moravy.
Hrbitov
Významnou kapitolu mikulovské historie napsali Židé. Židovské město doložené od 14. století patřilo ve středověku k nejvýznamnějším na Moravě, neboť zde bylo sídlo zemského rabína. O velikosti a síle zdejší obce vypovídá rozsáhlý hřbitov a významné památky, které dnes popisuje naučná stezka v židovské čtvrti.

Druhou významnou a svým postavením a způsobem života odlišnou komunitou byli novokřtěnci, kteří sem přišli v 16. století z území dnešního Švýcarska. Zdatní a zkušení habáni zaujímali mimořádné postavení v ekonomické struktuře s nemalým přínosem hospodářskému a společenskému vývoji jižní Moravy. Známá je habánská keramika, byli proslulí lazebníci, ale také vinaři.

Mikulov byl také důležitým centrem vzdělávání. Nejstarší škola zřejmě existovala při faře a kostele sv. Václava.
K rozmachu školství však došlo až v roce 1631 po příchodu piaristů, kteří zde založili gymnázium. Postupně z něj vznikl ústav, v jehož zdech získávaly vědomosti takové osobnosti jako byl Jan Evangelista Purkyně, jeden z nejpřednějších českých vědců doby národního obrození, nebo první prezident Rakouské republiky a dolnodunajovický rodák Karel Renner. Gymnázium vychovává budoucí studenty vysokých škol a odborníky dodnes. 

Mikulov se nachází v jižní části chráněné krajinné oblasti Pálava a biosférické rezervace Dolní Morava pod patronací UNESCO. Přímo na území města a v jeho bezprostředním okolí najdete přírodní rezervace se vzácnou stepní květenou Svatý kopeček, Turold nebo jižně od města Šibeničník.

Město si dlouhá léta zachovalo svou pozdně středověkou podobu a jeho jádro bylo proto v roce 1952 prohlášeno za městskou památkovou rezervaci. Výjimečná atmosféra tohoto starobylého vinařského města, kde jako by se zastavil běh času, sem každoročně přiláká mnoho turistů.

Kontakt

Městský úřad Mikulov
Náměstí 158/1
692 01 Mikulov
tel.: 519 510 613
www: www.mikulov.cz
e-mail: kostial@mikulov.cz

starosta: Rostislav Koštial
místostarosta: Bc. Leona Alexová, Sylva Chludilová
administrativa: JUDr. Jiří Večeřa