Novosedly

novosedly01Novosedly - dle názvu obce Nové Sídlo - Neusiedl - jsou původu kolonizačního a vznikly asi i s kostelem ve 12. století, nejpozději počátkem 13. století. 

Podle všech známek náležela novosedelská fara staroboleslavské kapitule, která ji v roce 1276 spolu s desátkem postoupila Dolnokounickému klášteru. Ves náležela k panství Drnholeckému. V roce 1552 získala obec od Jana z Lichtenštejna výsadu obecního vinohradu a právo vinného šenku. V roce 1576 je povýšena na městečko. Obec ve své historii značně trpěla ve válkách, zejména v česko-uherských v 15. století, ve třicetileté válce a počátkem 19. století při vpádech francouzských vojsk.

V 19. století zemřelo v obci na choleru 128 osob.

novosedly02Od roku 1850 až do roku 1960 obec administrativně příslušela k mikulovskému okresu.
Obyvatelstvo bylo až do konce 2. světové války většinou německé národnosti, žila zde pouze česká menšina. 
Škola zde existovala již v době předhusitské, obnovena byla v roce 1771. Nová školní budova byla postavena v roce 1856, vedle německé školy byla v roce 1920 otevřena také česká menšinová škola, která získala novou školní budovu v roce 1924. V roce 1927 zahájila činnost česká mateřská škola. V roce 1945 byla otevřena nová česká trojtřídní národní škola, která je od roku 1952 pětitřídní.

Obec žila převážně ze zemědělství, teprve ve druhé polovině 20. století získává v obci ve větší míře svůj prostor také průmyslová výroba (významnými firmami jsou  Wienberger, a.s., AVIA, a.s., nebo firma HTS). Rozsáhlou privatizací v zemědělství, které je v obci výrazně zastoupeno vinohradnictvím, došlo ke změně vlastnických vztahů zejména k pozemkům
v katastrálním území obce. Přímo v obci je rovněž zpracována značná část produkce vinic, a to v nově vzniklých objektech ve vlastnictví občanů obce (Vinařství Kovacs a Víno Marcinčák). 
V roce 1993 byla zřízena v katastrálním území státní přírodní rezervace Slanisko Novosedly.
Z pamětihodností stojí za popis farní kostel sv. Oldřicha s kaplí sv. Rocha, mariánský sloup na návsi, kaple Krista Trpícího. 
Popis znaku: Na štítě je kostel, viditelný ze štítové i boční strany. Ve štítě při pravém okraji je polokruhem zaklenutý vchod a nad ním malé okrouhlé okno. V boční straně jsou dvě velká polokruhově zaklenutá okna zamřížovaná. Střecha je sedlová, nad štítem při levém okraji je kříž, nad středem střechy je věžička s jehlancovou střechou, která vrcholí rovněž křížem. V horních rozích znaku jsou umístěny hrozny vína.

Kontakt

Obecní úřad Novosedly
č. p. 1, 691 82 Novosedly
tel.: 519 521 312
www.novosedlynamorave.cz
e-mail: krizanova@novosedly.eu

starosta: Bc. Adam Hrůza, DiS.
místostarosta: Ing. Petr Lukeš
administrativa: Martina Křižanová