Pasohlávky

pasohlavky kostelPasohlávky leží na severním břehu Horní nádrže Vodního díly Nové Mlýny v krajině polí, sadů a vinic. Východně od obce se rozprostírá pás lužních lesů v nivě řeky Jihlavy. Na jeho jižním okraji byla vyhlášena přírodní památka Betlém. V této bývalé štěrkovně žije množství obojživelníků a vodního ptactva. Část území obce leží pod hladinou Novomlýnských nádrží. Jejich Střední zdrž byla v roce 1994 vyhlášena přírodní rezervací Věstonická nádrž. Rezervace je významným hnízdištěm a tahovou zastávkou vodního ptactva a je součástí evropské soustavy chráněných území Natura 2000.

Zvláštností rezervace je ostrovní kostel sv. Linharta, poslední pozůstatek zaniklé obce Mušov.Na území Pasohlávek se nachází významná archeologická lokalita Hradisko u Mušova, na níž byly objeveny dosud jediné stavební památky z období starověkého Říma na našem území – Římská pevnost X. legie z 2. století n. l. První písemná zmínka o Pasohlávkách, které se původně nazývaly Uherčice na Bílém břehu (odtud i pozdější německý název Weisstätten), se váže k roku 1276, kdy obec získal od staroboleslavské kapituly dolnokounický klášter.

Někdy za česko-uherských válek v 15. století obec zpustla a v první polovině 16. století byla znovu osídlena pravděpodobně charvátským obyvatelstvem. V roce 1612 se v Pasohlávkách usadili také novokřtěnci, habáni, a založili zde svůj společný dům. O deset let později ale museli odsud stejně jako z celé Moravy odejít. Důvodem byly změny po bitvě na Bílé hoře, jejichž součástí byla i konfiskace obce. Pasohlávky získal kardinál František z Ditrichštejna a natrvalo je připojil k vlasatickému statku. 
pasohlavky
Obec byla za třicetileté války velmi zplundrována a patřila k nejzničenějším vsím celého břeclavského okresu. Období hrůz přežilo pouze 9 obyvatel (21 % předválečného stavu)! V rámci obnovy obce vyrostla v roce 1675 také její nová dominanta – nejprve kaple sv. Anny, která nahradila původní kapli sv. Ducha a později byla v roce 1811 rozšířena na kostel. O sedm let nato byla ke kostelu přistavěna věž. U kostela stojící plastika sv. Jana Nepomuckého, která je památkově chráněná, pochází z 2. poloviny 18. století.V první polovině 20. století žilo v Pasohlávkách především německy mluvící obyvatelstvo (94 %), které bylo po 2. světové válce odsunuto a obec byla nově osídlena.

Pasohlávky patřily k posledním obcím, které byly v regionu osvobozeny a během tvrdých bojů v květnu 1945 bylo z 242 domů 162 zcela zničeno a zbytek byl těžce poškozen. Počet obyvatel, který v roce 1930 činil 1021, po 2. světové válce silně poklesl a v roce 1950 zde žilo jen 282 osob. Při posledním sčítání obyvatelstva v roce 1991 ve 172 trvale obydlených domech žilo 672 obyvatel.Sezónně ale počet obyvatel obce vzroste na několikanásobek. Může za to rekreační oblast Pasohlávky s jedním z nejznámějších kempů v republice, která na jejím břehu vyrostla po dobudování Horní (též Mušovské) zdrže Novomlýnských nádrží v roce 1982.

pasohlavky 01
Nabízí možnost ubytování, pláže, podmínky pro windsurfing, kite surfing a další vodní sporty, rybaření, ale také kulturní programy a dětské atrakce. Za pozornost stojí rovněž archeologická výstava v autokempu ATC Merkur Pasohlávky, věnovaná nálezům, které byly objeveny v tzv. Římské pevnosti. Do budoucna se nabídka rekreačních možností rozšíří také o lázeňské služby. Na katastru obce byly totiž objeveny termální prameny a jejich využití se intenzivně připravuje.

Kontakt

Obecní úřad Pasohlávky
Pasohlávky č.p. 1
691 22 Pasohlávky
tel.: 519 427 710
www: www.pasohlavky.cz
e-mail: obec@pasohlavky.cz

starosta: Martina Dominová, DiS.
místostarosta: Roman Mikulášek
administrativa: Stanislava Langová