Archeologie

Text

Oblast Pálavy odnepaměti přitahovala lidi. Svědčí o tom výjimečné bohatství archeologických nálezů z různých období, které zde byly objeveny. Zřejmě nejvíce tento kraj po celém světě proslavil nález Věstonické venuše pocházející z dob lovců mamutů.

Kromě této drobné sošky ale z oblasti pocházejí například nejstarší doklady o existenci textilu, které kdy byly nalezeny.

Vrch Hradisko, vzdálený od Dolních Věstonic jen několik kilometrů, proslul zase díky odkryté hrobce germánského bojovníka a zbytkům mohutného opevněného římského tábora z dob císaře Marca Aurelia. Ke vzácným nálezům z této lokality patří i vinařský nůž, vůbec první doklad pěstování vinné révy na našem území.

Seznámit se s archeologickými památkami můžete při návštěvě archeologické expozice v Dolních Věstonicích, Regionálního muzea v Mikulově, autokempu ATC Merkur v Pasohlávkách nebo při procházce po specializované naučné stezce v Dolních Věstonicích a okolí.

Img_1295_dolni_vestonice_expozice[1]

Img_1298_dolni_vestonice_expozice[1]