Církevní památky

Text

Mikulov zaujímá na církevní mapě Moravy významné místo. Hlavní zásluhu na tom má kardinál František Dietrichstein, který v polovině 17. století ve městě zřídil význačnou kolegiátní kapitulu, nechal postavit první loretánský kostel na našem území a zahájil tradici církevních poutí na Svatý kopeček, která přetrvala dodnes. Jistě není bez zajímavosti, že mikulovská loreta posloužila jako inspirace pro vybudování lorety pražské, která ovšem přežila až do dnešních dnů. 

Za pozornost stojí kostely, kaple a sochy světců v Mikulově či na Svatém kopečku, na jejichž výstavbě a výzdobě se podíleli významní umělci, například vídeňský malíř 18. století František Antonín Maulbertsch nebo současný výtvarník Nikos Armutidis.

Nepochybné kouzlo ale mají i církevní památky v okolních obcích či prostá Boží muka na úbočí Pálavy.

Významnou kapitolu v historii Mikulova napsali Židé, kteří právě zde měli po tři staletí své hlavní sídlo na Moravě. Dokladem významu a velikosti zdejší obce je židovský hřbitov a zbytky židovské čtvrti se synagogou, která dnes slouží jako muzeum.

Img_3878_kampanila

Img_0645_synagoga_ext[1]