CHKO Pálava

Text

Chráněná krajinná oblast Pálava reprezentuje harmonicky utvářenou krajinu jižní Moravy s charakteristickým reliéfem Pavlovských vrchů. CHKO byla založena v roce 1976 a v roce 1986 byla zapsána na listinu biosférických rezervací pod patronací UNESCO.

Původní biosférická rezervace Pálava byla v minulých letech rozšířena o cenná území sousedního Lednicko-valtického areálu a část dolního Pomoraví a získala nový název - Biosférická rezervace Dolní Morava.

Osou chráněné krajinné oblasti je hřeben Pálavy, tvořený čistými druhohorními vápenci, který se táhne v délce necelých dvaceti kilometrů. Při toulkách jarní přírodou tady nemůžete přehlédnout kvetoucí kosatce a při troše štěstí a pozornosti se můžete setkat s chráněnou ještěrkou zelenou nebo kudlankou nábožnou.

Nejvyšším vrcholem a centrem Pálavy je Děvín, 550 m n. m. Na vápencových bradlech se vyvinuly cenné biotopy stepí, lesostepí a teplomilných doubrav. Severně od Mikulova se vypíná vrch Turold, který v sobě ukrývá nedávno zpřístupněné jeskyně s krasovou výzdobou. Jednou z neodmyslitelných mikulovských dominant je Svatý kopeček s křížovou cestou, cenná přírodní rezervace přímo na okraji starobylého města.

Část území CHKO leží také v nivě řeky Dyje, kde se střídají lužní lesy s loukami a mokřadními nebo vodními společenstvy. Nejcennější příklad lužní krajiny je chráněný jako rezervace Křivé jezero. Jiným přírodním unikátem CHKO Pálava je Slanisko u Nesytu, cenná lokalita vzácné slanomilné flóry a fauny.

Chráněná příroda Pavlovských vrchů je přístupná po značených turistických stezkách pro pěší i cyklisty a několika naučných stezkách. Parkování osobních aut je povoleno pouze na vyznačených místech, autobusy mohou parkovat v Mikulově, Klentnici nebo Pavlově. Nejbližší železniční stanice jsou v Mikulově a v Popicích, autobusy zastavují v každé obci.

Nejvhodnější trasu Vám podle Vašich zájmů i s ohledem na roční období pomohou vytipovat odborníci v turistických informačních centrech v Mikulově nebo v Pasohlávkách, na Správě CHKO Pálava nebo v Centru ekologické výchovy Pálava v Mikulově.

Přehled přírodních zajímavostí na území CHKO Pálava najdete v interaktivní mapě.

Pálava

Jeskyně na Turoldu

Svatý kopeček

Správa CHKO Pálava
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
tel.: 519 510 585
e-mail: palava@nature.cz
www.palava.ochranaprirody.cz

Centrum ekologické výchovy Pálava
Náměstí 32, 692 01 Mikulov
tel.: 519  513 399, 608 631 667
e-mail: cev@palava.cz
www.cev.palava.cz