Přírodní zajímavosti

Text

K největším přírodním zajímavostem Mikulovska nepochybně patří jeskyně na Turoldu, kterou můžete navštívit na okraji Mikulova. Vrch Turold je chráněný jako jedna z významných pálavských rezervací, k nimž patří například Děvín-Kotel-Soutěska, Stolová hora a Svatý kopeček. Výrazně odlišné prostředí najdete v lužních lokalitách, jako je Betlém na břehu Střední zdrže Novomlýnských nádrží. Je příkladem životaschopnosti lužní přírody, která v těchto místech dostala prostor. Vstup do této lokality je omezen. Skutečnou raritou jsou pak tzv. slaniska, tedy místa se slanomilným rostlinstvem a živočichy. Kdysi běžný typ luk je dnes velmi vzácný a právě na Mikulovsku se nachází několik zachovalých míst tohoto typu.

Přehled přírodních zajímavostí najdete v interaktivní mapě.

Img_5171_palava[1]