Úřední deska

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2019 - zveřejnění rozpočtového provizoria a návrhu rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019 - 2021

Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2017 - 2019

PROJEKT: Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce – Centra společných služeb _Pozvánka

Rozpočet DSO Mikulovsko na rok 2014 - zveřejnění návrhu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Na kole k sousedům - bankovní úvěr

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Projekt na kole k sousedům

Zveřejnění závěrečného účtu DSO Mikulovsko za rok 2012 a Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2012