Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko

Mikroregion Mikulovsko se rozkládá v jihozápadní části Břeclavska, na území o velikosti 271,49 km2, při státní hranici s Rakouskem. Mikulovsko, s typicky venkovským charakterem, teplým podnebím a dostatkem vody, má výborné podmínky pro rozvoj zemědělství. Zdejší půda patří mezi nejúrodnější na území České republiky. Mikulovsko má, se svými přírodními, kulturními, historickými a geografickými podmínkami, také velký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu. Průmyslová výroba se zaměřením na zpracování potravin a strojírenství, stavební činnost a obchod a služby související s cestovním ruchem jsou soustředěny v převážné míře v Mikulově.
Osmnáct obcí mikroregionu Mikulovsko, ve kterých nyní žije přes 20 000 obyvatel (1. 10. 2010 – 20 302), tvoří Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko. Jedná se o obce Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Milovice, Nový Přerov, Novosedly, Pasohlávky, Pavlov, Perná, Sedlec a město Mikulov.
Obce se společnými silami snaží prosazovat záměry, které svým rozsahem a významem přesahují každou z nich. Společně usilují o ochranu životního prostředí a dosažení ekologické stability území, koordinují významné investiční akce, zajišťují a realizují technickou infrastrukturu, zvyšují zaměstnanost a vytvářejí podmínky pro investování ve veřejném i soukromém sektoru, podporují rozvoj cestovního ruchu a v neposlední řadě také usilují o integraci mikroregionu z hlediska dopravní obslužnosti.